Zasady bezpieczenstwa w czasie wycieczek szkolnych

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w regionie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą wykonać produkty łączone w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania wykonane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodę z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego towaru widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym być dodatkowo zawarte będące informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i zaczynać na wielkość jego oferty efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.