Strefy zagrozenia ex

W mieszkaniach, w jakich potrafi spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z napisanymi w niej regułami jest teraz wymogiem dostarczanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak i ilości.

Każdy zakład, bez względu na wykonywaną kampania, powinien być urządzony nie jedynie w najświetniejszej form urządzenia koniecznego do systematycznej pracy, lecz i dobrze dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Teraz na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka jakość, kiedy również trwałość wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na dalekie sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a także maszyny do specjalnych zastosowań, w niniejszym nawet modele do montażu w okapach kuchennych i różnego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których stoi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w możliwości są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a i podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a jeszcze modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie interesująca wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w artykułach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych również innych umieszczają się na tworzeniu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.