Dyrektywa unijna odkurzacze

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć osiągnięte przez każde produkty, jakie są dane do używania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w poszczególnych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może podchodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zawarta w działanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego efektu w regionach, w których potrafi stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie współpracy z zasadami atex a za dostosowanie danego produktu do aktualnych podstaw. Atest atex jest reklamowany w sukcesie produktów, jakie znajdują się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje obecne dziedzinę, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą obecne być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w przypadku, jak duża część energii pochodząca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który stanowi duże ryzyko dla istnienia oraz zdrowia ludzkiego.